3.09.2023Казанне на дваццаць другую звычайную нядзелю

 

Symbal audyjo

Аўдыёзапіс

Чытанні: Ер 20,7-9; Рым 12,1-2; Мц 16,21-27